Lis 12

prof. Ryszard Kulesza

 

Ryszard Kosecki  Karol Stempkowski

01.01.2006

polski

00:29:00

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

590554857253

 

 

 

 

Opis:

Do cech charakterystycznych pierwotnej religii rzymskiej należy bezosobowość bóstw i ścisła ich specjalizacja. Jedne czuwały nad zasiewem zbóż inne strzegły nasion znajdujących się w ziemi, jeszcze inne ich wzejścia. Nie bez złośliwości opowiada o tym św. Augustyn, wielki pisarz chrześcijański z przełomu IV i V wieku naszej ery: „Rzymianie nie uznali za stosowne powierzyć zarządzania okolicami wiejskimi jakiemuś jednemu bóstwu lecz równinę oddali bogini ról Rusinie, grzbiety gór Jugatynowi, nad pagórkami ustanowili Kollatynę, nad dolinami Wallonię…”

 

Autor admin

Komentarze wyłączone.